مشاهده مقالات برچسب زده شده 'next'

 راهنمای VPN در آیفون

به قسمت Settings رفته و از قسمت General گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration...