راهنما و آموزش اتصال

 راهنمای VPN در اندروید

به قسمت Settings رفته و گزینه Wireless & networks را انتخاب کنید. سپس VPN settings و بعد Add...