بخش ها

  عملیات

 • اشتراک یک ماه

  9,000 تومان
  سفارش دهید
  • ✓ قابلیت اتصال دو کاربر همزمان

   ✓ بدون محدودیت حجمی

   ✓ دسترسی به تمامی سرویس ها

   ✓ شروع اعتبار از اولین اتصال

   ✓ استفاده در تمامی سیستم عامل ها

   ✓ پرداخت با کلیه کارت های بانکی


 • اشتراک سه ماه

  22,000 تومان
  سفارش دهید
  • ✓ قابلیت اتصال دو کاربر همزمان

   ✓ بدون محدودیت حجمی

   ✓ دسترسی به تمامی سرویس ها

   ✓ شروع اعتبار از اولین اتصال

   ✓ استفاده در تمامی سیستم عامل ها

   ✓ پرداخت با کلیه کارت های بانکی


 • اشتراک شش ماه

  35,000 تومان
  سفارش دهید
  • ✓ قابلیت اتصال دو کاربر همزمان

   ✓ بدون محدودیت حجمی

   ✓ دسترسی به تمامی سرویس ها

   ✓ شروع اعتبار از اولین اتصال

   ✓ استفاده در تمامی سیستم عامل ها

   ✓ پرداخت با کلیه کارت های بانکی


 • اشتراک دوازده ماه

  60,000 تومان
  سفارش دهید
  • ✓ قابلیت اتصال دو کاربر همزمان

   ✓ بدون محدودیت حجمی

   ✓ دسترسی به تمامی سرویس ها

   ✓ شروع اعتبار از اولین اتصال

   ✓ استفاده در تمامی سیستم عامل ها

   ✓ پرداخت با کلیه کارت های بانکی


 • اشتراک VIP

  120,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • ✓ بدون محدودیت زمانی (اشتراک نامحدود)

   ✓ قابلیت اتصال دو کاربر همزمان

   ✓ بدون محدودیت حجمی

   ✓ دسترسی به تمامی سرویس ها

   ✓ استفاده در تمامی سیستم عامل ها

   ✓ پرداخت با کلیه کارت های بانکی